| LICHAAM&GEEST | Dit is waarom je NAH-mindfulnesstraining zou moeten volgen

 

Geschreven door:  Barry Janssen

Waarom mindfulness voor mensen met Hersenletsel?
Tijdens mijn werkzaamheden als maatschappelijk werker in een hersenletselkliniek 
zag ik dat mensen erg goed geholpen werden door verschillende disciplines. 
Ondersteuning door een heel team van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, 
psychologen, psychiaters en neurologen.

Na behandeling gingen mensen weer naar huis wat natuurlijk fijn is, maar wat ook betekent dat de begeleiding en ondersteuning van het multidisciplinair team wegvalt. Het gevolg was vaak dat mensen een zwart gat ervaarden. Vaak hadden mensen moeite om de geboden handvatten die tijdens de behandeling aangereikt werden in het dagelijkse leven adequaat toe te passen.
Voor deze mensen ben ik destijds op zoek gegaan naar een zelfhulpmethode die gebruikt kon worden in de thuissituatie. Een tool die mensen zelfstandig kunnen gebruiken om beter met stress en onrust te kunnen omgaan.

Destijds kreeg ik zelf te maken met burn-out klachten. Probleem hierin was dat mijn brein niet meer werkte als voorheen. Weinig geheugen, neerslachtig,  klomp in mijn maag, slecht slapen, last van prikkels en vermoeidheid. Ik ben toen zelf een cursus mindfulness gaan volgen. Vanuit mijn opgedane ervaring met mindfulness heb ik me na de trainers opleiding ingezet om de reguliere mindfulness training passend te maken voor mensen met een NAH. 
Inmiddels loopt de training al vier jaar en zijn veel mensen geholpen met de voordelen die de Mindfulness met zich meebrengt.Wat is Mindfulness?
Mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven van alledag. Accepteren zonder toegeven!

Met mindfulness wordt de aandacht getraind door verschillende concentratie- en aandachtsoefeningen, 
zoals een bodyscan (focussen op het lichaam), loop/zit-meditaties, mindful- (met aandacht) 
eten en drinken en met aandacht bewegen.

Mindfulness wordt ook wel Aandachtgerichtheid genoemd. 
De definitie die vaak gebruikt wordt is: 

Mindfulness is aandacht gericht op het hier en nu,
zonder daarbij te oordelen. Er bestaan veel misverstanden over mindfulness.
Mindfulness is in ieder geval:
                                   
  • niet het leegmaken van je geest;                                                                                                                                                                                                                                                               
  • niet in trance gaan of raken;                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • niet in een speciale houding urenlang zitten;                                                                                                                                                                                                                                             
  • geen spirituele religie;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • geen mysterieuze bewustzijnstoestand;                                                                                                                                                                                                                                                     
  • niet berusten of passief zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            
     
                                  


Welke resultaten kan je met mindfulness behalen?
Door het beoefenen van mindfulness kunnen er verschillende resultaten behaald worden. 

Uit eigen praktijkervaring merk ik dat mensen door het beoefenen van mindfulness beter
kunnen omgaan met stress. Mensen krijgen meer rust waardoor ze situaties beter gaan overzien en mentaal minder vermoeid raken. Automatische reacties op prikkels en stress worden eerder opgemerkt, waardoor mensen de keus krijgen milder en vriendelijker met prikkels en stress om te gaan.    


| Door aandacht minder stress en meer grip op het leven!

Reacties van cursisten die de NAH-mindfulnesstraining hebben gevolgd: mensen krijgen een betere nachtrust waardoor ze over meer energie beschikken en daardoor minder vermoeid zijn. Beter kunnen omgaan met prikkels. 

Handvatten krijgen om tussentijds te kunnen herstellen van prikkels. 
Emoties en reacties op stress eerder zien aankomen, waardoor deze minder invloed heeft op hun gemoedstoestand. 
Situaties beter kunnen overzien en vooral vriendelijker naar zichzelf en naar anderen worden.  

In de afgelopen tien jaar is er veel onderzoek gedaan naar de werking van mindfulness in het algemeen en specifiek bij mensen met een NAH. Hieruit komt naar voren dat mindfulness mentale vermoeidheid kan tegengaan, stress reduceert, het geheugen stimuleert, negatieve gedachten minder dominant maakt, minder last hebben van prikkels en betere concentratie mogelijk maakt.

Beeldvormende technieken zoals EEG en MRI laten zien dat het beoefenen van mindfulness leidt tot aantoonbare veranderingen van delen van het brein die verbonden zijn met: het maken van keuzes, het bewaren van overzicht, het verwerken van zintuiglijke informatie(prikkels), het geheugen, emoties, concentratie en alertheid.|| Daarnaast is er medisch wetenschappelijk bewijs dat mindfulness positieve invloed heeft 
op de bloeddruk en dat mensen na de training beschikken over een beter werkend immuunsysteem. (artikelen zijn beschikbaar)                                  

De training is nu aangepast voor mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel. Wat is er verandert?

Een reguliere mindfulnesstraining is vaak te zwaar voor mensen met een NAH. 
In een reguliere mindfulnesstraining zijn de oefeningen vaak lang en wordt er tijdens 
de oefeningen vaak gewisseld in punten van aandacht. Daarnaast bestaat er bij de trainer 
vaak geen kennis over hersenletsel en wordt er in mindere mate rekening gehouden met
bepaalde kwetsbaarheden van mensen met een NAH.

• De NAH-mindfulnesstraining van PSHVelp/ArbeidsBrein wordt begeleid door een trainer 
die ervaring heeft met NAH gerelateerde problematiek. Ook wordt er gewerkt met de inbreng van een ervaringsdeskundige. 

• Inhoudelijk worden de oefeningen van de NAH-mindfulnesstraining vaker herhaald en de oefeningen zijn korter in uitvoering. De oefeningen zijn in delen opgesplitst, zodat cursisten zich kunnen richten op één  onderdeel per keer. Op die manier kunnen cursisten op een overzichtelijke wijze bekend raken met mindfulness.


• Alle onderdelen van een normale mindfulnesstraining komen aanbod tijdens de NAH-mindfulnesstraining, echter hoeft niet alles geleerd te worden. Per persoon wordt vooral gekeken naar wat goed gaat, en dat onderdeel wordt per individu verder aangescherpt.

• De meeste oefeningen zijn zodanig opgezet dat ze direct toegepast kunnen worden in het dagelijkse leven. Daarbij zijn de huiswerkopdrachten passend gemaakt of kunnen worden afgestemd op het niveau en/of de beperking van de cursist.
Tijdens de bijeenkomsten bestaat de mogelijkheid NAHgerelateerde problematiek met elkaar uit te wisselen, maar dat isniet verplicht. Deelnemers zijn vrij om hun eigen inbreng te doen.
• De training wordt in kleine groepen verzorgd. 
De maximale groepsgrootte is acht personen. 

• In plaats van een 8-weekse training met bijeenkomsten van 2½ uur, 
bestaat de NAH-mindfulness training uit 9 bijeenkomsten van 2 uur. 

• De 9e oefenbijeenkomst vindt een maand na het 8-weekseblok plaats. 
Cursisten kunnen in deze tussenmaand zelfstandig de oefeningen in hun eigen leven integreren. 
Tijdens deze maand blijft de trainer beschikbaar voor overleg. Tijdens de 9e bijeenkomst kunnen de cursisten ervaringen en tips met elkaar delen.  

• Ook uniek aan deze training is dat partner, vriend(in), familie en/of mantelzorger kunnen deelnemen aan de training. Zo kan er samen gewerkt worden aan het verkrijgen van een nieuw balans. Is een groepstraining te druk, dan kan de training (aan huis) op individueel niveau gevolgd worden.

||| Het gebouw waar de training verzorgd wordt is kleinschalig
waardoor de cursisten zich vaak snel thuis voelen.
De training vind plaats in een prikkelarme ruimte.

Kan iedereen met een niet-aangeboren hersenletsel deelnemen aan de training?
Mensen met een licht tot mild hersenletsel kunnen deelnemen aan de training. 
Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of de training past in de persoonlijke situatie van de deelnemer.

De training kan onderdeel zijn van een revalidatie, maar de meeste deelnemers bevinden zich in de chronische fase. De chronische fase is de meest geschikte fase waarin de training gevolgd an worden. Tijdens een revalidatie zijn mensen meestal te druk met het wennen aan, en het omgaan met NAH.  De revalidatiefase is dan ook vaak een te drukke fase, waardoor mensen te weinig meekrijgen van de oefeningen en daardoor mindfulness minder adequaat kunnen toepassen in het dagelijkse leven. 

|||| Twee jaar of langer na het oplopen van een NAH is vaak een geschikt moment om aan mindfulness te beginnen. 


Hoe kan je na de training de resultaten behouden?
Doordat de oefeningen makkelijk toepasbaar zijn, blijven de vaardigheden vaak behouden. 
Na het afronden van de basistraining kunnen cursisten eens in de twee maanden deelnemen 
aan oefenbijeenkomsten om de kennis van de oefeningen op peil te houden of te verdiepen. 
Deelnemers kunnen na het afronden van de training in het zelfde jaar, 
naar behoefte, kosteloos via e-mail ondersteund worden.

Mocht de cursist na de basis training andere NAH getroffenen willen helpen met Mindfulness, 
dan wordt er gekeken of de cursist opgeleid kan worden voor ervaringsdeskundige.  Geinteresseerd in mindfullness voor NAH?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten